بررسي اثرات ساختارهاي مختلف تغذيه قطارهاي برقي شهري و برون شهري بر كيفيت برق شبكه هاي تغذيه كننده آن و ارائه راهكارهاي آن

با افزايش روزافزون كاربردهاي قطارهاي برقي، انواع مختلف سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي در جهان براي تغذيه قطارها بكار مي روند. سيستمهاي بكار رفته با توجه به نوع بار قطارها، تعداد قطارها در يك مسير و زمان رفت و برگشت آنها داراي توان الكتريكي نامي متفاوتي هستند كه توسط ولتاژ DCيا ACبا فركانسهاي مختلف، سيستم تراكشن را تغذيه مي كنند. سيستم تغذيه انرژي الكتريكي قطارهاي برقي بدليل متغير بودن و غير خطي بودن ذاتي سيستم قطار، همواره موجبات ايجاد اعوجاج و هارمونيك را خصوصاً در زمان شروع به حركت و توقف قطار در ولتاژ شبكه برق سراسري تغذيه كننده قطار ايجاد نموده و موجب كاهش كيفيت توان شبكه مي گردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *