بررسي اثرات زيستمحيطي تدوين برچسبهاي انرژي براي سيستم روشنايي و تجهيزات الكتريكي ساختمانهاي مسكوني كشور

گسترش روزافزون تقاضاي انرژي الكتريكي دربخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و به تبع آن رشد فزاينده توليد آلايندههاي زيست محيطي در نيروگاههاي حرارتي كشور، لزوم برنامهريزي اصولي در راستاي كنترل اين روند را ضروري نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *