بررسي اثرات تغييرساعت تابستاني

تغيير ساعت تابستاني (Daylight Saving Time) با هدف صرفه جويي در مصرف انرژي از طريق كاهش زمان استراحت خانواده ها مابين غروب آفتاب تا لحظه خوابيدن و همچنين جابجابي فعاليتهاي روزانه از قريب 90 سال قبل ابتدا در اروپا و سپس در آمريكا رايج گرديده و هم اكنون در اكثر
كشورهاي واقع بر مدارهاي شمالي و جنوبي بخصوص كشورهاي خارج از منطقه استوائي اجرا ميگردد . تاثير تغيير ساعت تابستاني آنچنان مورد استقبال قرار گرفته كه در بعضي از كشورها طرح تداوم آن براي 9 ماه وحتي تمامي سال و در بعضي ديگر طرح تغيير ساعت تابستاني دوبل ( 2 ساعته ) را مورد بررسي قرارداده اند . بررسيهاي كارشناسي تاثير عدم تغيير ساعت تابستاني بربار مصرفي درطول نيمه اول سال 1385 توسط گروه برنامه ريزي توليد ديسپاچينگ ملي ، به دور از پيش داوري تحت عنوان مقاله حاضر ارائه گرديده است . در اين مقاله سه روش به منظور بررسي اثر تغيير ساعت در طول دوره مزبور وتحليل اثرات عدم تغيير ساعت در سال 1385 پيشنهاد گرديده است . نتايج روشها بيانگر تاثير مثبت تغيير ساعت تابستاني بر كاهش نياز مصرف شبكه برق ايران مي باشد و تعيين ميزان دقيق ضرائب به مطالعه و كار بيشتر نياز دارد.

 

 

ناصر وفادار – فرشاد كوچك محسني
گروه برنامه ريزي توليد ديسپاچينگ ملي – شركت مديريت شبكه برق ايران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *