بررسي اتوماسيون فيدرهاي توزيع و تاثير آن در افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع

با ورود کامپيوترها و ديگر تجهيزات الکترونيکي به عرصه سيستم هاي قدرت انتظارات مصرف کنندگان برق روز به روز در حال افزايش است . با توجه به چنين توقعاتي راه حل هايي همچون اتوماسيون فيدرهاي توزيع براي داشتن انرژي برق بي وقفه وکاهش زمان خاموشي م شتريان اجتناب نا پذير است . شرکتهاي توزيع کشورمان نيز با اجراي طرح مکانيزاسيون سيستم توزيع گامهاي نخستين را براي اتوماسيون شبکه هاي توزيع برداشته و اجراي اتوماسيون در برخي قسمتهاي آن به مورد اجرا گذاشته شده است. اين مقاله با بررسي امکانات لازم براي اتوماسيو ن فيدر، تاثير اتوماسيون را در کاهش زمان خاموشي مصرف کنندگان و سيستمهاي ارتباطي و مخابراتي SCADA و پروتکل هاي استاندارد در اين زمينه را جهت اتوماسيون فيدر تشريح مي کند.

 

امير صباغ الواني -بهزاد کيواني
گروه مهندسی برق دانشکده فني دانشگاه تربيت معلم آذربايجان – دانشگاه صنعتي مالک اشتر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *