بررسي آلاينده هاي زيست محيطي و مواد خورنده ناشي از سوخت مايع در نيروگاه نيشابور

مصرف سوخت مايع در واحدهاي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور، خصوصا در فصل زمستان باعث ايجاد رسوبات روي سطوح خارجي لوله هاي بويلر و همچنين خروج آلايندههايي از دودكشهاي بويلر ميگردد كه آلودگي زيست محيطي ايجاد ميكند، به طوري كه تغيير رنگ سطح زمين و محوطه نيروگاه كاملا مشهود است. در اين مقاله، دلايل خوردگي در نيروگاه نيشابور، خسارات ناشي از خوردگي، تجزيه و تحليل نتايج آزمايشگاهي بر روي نمونه رسوب برداشته شده از محل و آناليز دود خروجي بررسي شدهاند. سپس نتايج آناليز رسوب و دود خروجي مقايسه گرديدهاند. در انتها راهكارهايي جهت كاهش اثرات سوء مصرف سوخت  مايع ارائه گشته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *