برچسب

برآورد هزينه هاي مربوط به انتشار CO 2 ناشي از دودكش نيروگاه هاي حرارتي بر محيط زيست

در خصوص شناخت ابعاد اقتصادي مسئله گرم شدن كره زمين در نقاط مختلف جهان، كوشش هاي زيادي صورت پذيرفته است . افزايش جهاني مقدار CO 2 و ساير گازهاي گلخانه اي و از دست رفتن ازن استراتوسفري مي تواند روند گرمايش را افزايش دهد . نيروگاه ها با احتراق سوخت هاي فسيلي از جمله انتشاردهندگان CO 2 مي باشند. در پروژه كاربردي كه در بخش مهندسي محيط زيست شركت متن انجام گرفته، هزينه هاي مربوط به انتشار CO 2 از يك نيروگاه حرارتي محاسبه شده است كه اين هزينه ها باتوجه به سوخت مصرفي نيروگاه مورد بررسي كه مازوت و گاز طبيعي مي باشد در شرايط عادي و اوج مصرف سوخت به ازاء هر كيلووات ساعت به ترتيب 21/03 و  23/20 ريال است . همچنين هزينه انتشار به تفكيك سوخت مصرفي در شرايط عادي و اوج مصرف سوخت براي سوخت مازوت به ترتيب  13/25 و 19/49 و براي گاز طبيعي 7/76 و 3/70 ريال مي باشد. هزينه فعلي CO 2 بين محدوده 15 تا 87 دلار آمريكا براي هر تن CO 2 برآورد گرديده كه شامل هزينه هاي جمع آوري به مبلغ 0/6-3/3 سنت براي هر كيلووات ساعت و هزينه انتقال آن بين 5 تا 20 دلار آمريكا مي باشد. طبق بند 6 پروتكل كيوتو اعضاء امضاكننده اين پيمان
مي توانند واحدهاي كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي را كه از طرح هاي اجرايي بدست آورده اند به اعضاء ديگر انتقال دهند و يا چنانچه بيش از تعهد انتشار داشته باشند از اعضاء ديگر خريداري نمايند.

 

خاطره فيض بخش واقف – دكتر منصور غياث الدين – مجيد لطفعلي خاني
بخش مهندسي محيط زيست شركت متن
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *