برآورد بلند مدت بار شبكه هاي توزيع با استفاده از منطق فازي

يكي از اهداف مهم شبك ههاي توزيع تأمين انرژي برق با كيفيت و قابليت اطمينان بالا براي مشتركين مختلف مي باشد. در مراحل طراحي براي توسعه شبكه برآورد بار  مناطق مورد مطالعه در آينده مورد نياز است. هرچند الگوريتمهاي مختلفي براي اين منظور ارائه شده اما همه اين روشها براي رسيدن به جواب مطلوب نياز به اطلاعات  دقيق و كافي دارند كه در كشور ما يا اين اطلاعات وجود ندارد يا به علت كافي نبودن نمي توان به جواب مطلوب رسيد. اين مقاله با توجه به محدوديت اطلاعات، عدم  دقت كافي آنها و همچنين وجود بعضي اطلاعات به صورت متغيرهاي زباني روشي مبتني بر منطق فازي ارائه مي كند تا مشكلات مطرح شده را حتي المقدور رفع كند  يا كاهش دهد. نتايج تست شده اين روش بر روي شبكه توزيع واقعي نتايج قابل قبولي را ارائه م يدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *