بحران تراكم در برق شيراز و احداث پست تونلي كمپكت

دودي راهگشاي حل اين مدر شبكه توزيع برق متراكمي مانند شركت توزيـع بـرق شـيراز كه سي درصد شبكه فـشار متوسـط آن زمينـي اسـت و امكـان احداث شبكه هوائي وجود ندارد و توسعه شبكه 20كيلوولـت و احداث پست زميني نيز به دليل كمبود و گراني زمـين و هـم به دليل محدوديت هاي ايجاد شده توسط آئين نامه بـه سـختي صورت مي پذيرد و از طرفي پستهاي احـداث شـده غالبـا” در نقاط ثقل بار قرار نگرفته و نمي توانند كمك زيادي بـه شـبكه بكنند. لذا با توجه به رشد سريع تراكم بار اين شبكه با مـشكل جدي مواجه است. بنابراين احداث پست زيرگذر در زير معابر عمومي مي تواند تا حدودي راهگشاي حل اين مشكل باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *