بازيافت انرژي با ترمز احيايي

در اين مقاله روشهاي بازيافت انرژي احيايي موتور در حالت ترمزي معرفي شده و همچنين براي موتورهاي با توان احيايي متوسط و پايين ، و همچنين کاربرد هاي تکفاز، ساختار ساده وارزان قيمتي پيشنهاد ميگردد.در اين روش براي تبديل ولتاژ بالاي باس DCبه ولتاژAC برابر با ولتاژ خطوط انتقال ،از تقسيم خازني ولتاژ استفاده ميشود و نياز به ترانس را از بين مي برد ، همچنين با توجه به مقدار توان احيايي توليد شده ، به دو روش PWMو کموتاسيون طبيعي مي توان از مدار فوق براي بازيافت انرژي استفاده نمود.عيب عمده ساختار تک فاز معرفي شده ، ريپل بيشتر ولتاژ باس نسبت به ساختار سه فاز آن است.در نهايت نتايج شبيه سازي ، براي يک موتور SRسه فاز ۴کيلو وات ضمیمه مقاله شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *