بازياب ديناميكي ولتاژ مبتني بر مبدلهاي تغذيه امپدانسي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي عملكرد و قابليت هاي بازياب ديناميكي ولتاژ مبتني بر مبدلهاي تغذيه امپدانسي

دانلود مقاله : بررسي عملكرد و قابليت هاي بازياب ديناميكي ولتاژ مبتني بر مبدلهاي تغذيه امپدانسي

اين مقاله به معرفي ساختار جديدي از DVR پرداخته است كه در آن بجاي اينورتر منبع ولتاژ معمولي از يك نوع اينورتر

جديد به نام اينورتر تغذيه امپدانسي استفاده شده است .

 
همچنين روش كنترلي تركيبي جهت استفاده مناسب از اين ساختار در جهت رفع محدودي تهاي DVR هاي مرسوم مورد استفاده قرار گرفته است .

Z-DVR مطرح شده در كنار امنيت بالاي اينورتر در برابر اتصال كوتاه و مدار باز شبكه،

در زمان افت ولتاژ لينك dc برخلاف DVR معمولي توانايي جبرانسازي بهتر كمبود ولتاژ را از خود نشان داده است .
همچنين هنگام جبرانسازي هارمونيك هاي مياني ولتاژ كمترين نوسان ممكن در لينك dc آن ظاهر شده است.

نهايتاً شبيه سازي هاي انجام يافته با استفاده از نرم افزار MATLAB/SIMULINK نتايج فوق را تأييد كرده اند.

با افزايش روز افزون بارهاي حساس به كيفيت ولتاژ شبكه

و بارهاي غيرخطي كه موجب ايجاد اغتشاش در جريان و ولتاژ شبكه ميشوند و همچنين تقاضاي مشتريان و شركت هاي

توزيع برق براي بهبود كيفيت توان، مطالعات و طراحي ساختار مناسب تجهيزات براي دستيابي به اين اهداف به يك امر اجتناب ناپذير تبديل شده است .

 

در اين راستا پيشرفت تكنولوژي الكترونيكقدرت، مسير تازهاي را براي بهبود عملكرد شبكه هاي انتقال و توزيع ايجاد كرده است .

 

يكي از مهمترين پارامترهاي كيفيت توان كمبود يا بيشبود ولتاژ يا به عبارت ديگر ولتاژ نوساني است كه اين موضوع مي تواند

موجب عملكرد ناصحيح كنترل كننده هاي سرعت موتورها و از كار افتادن بارهاي حساس و صنعتي شود .

سيد حسين حسيني علي عجمي مصطفي يونسي انور ياراحمدي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *