بازيابي هماهنگي سيستم حفاظتي شبكه توزيع بعد از نصب منابع توليد پراكنده

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بازيابي هماهنگي سيستم حفاظتي شبكه توزيع بعد از نصب منابع توليد پراكنده

دانلود مقاله : بازيابي هماهنگي سيستم حفاظتي شبكه توزيع بعد از نصب منابع توليد پراكنده

در سال هاي اخير استفاده از منابع توليد پراكنده به سبب مزاياي فراوان اقتصادي و زيست محيطيِ به شدت افزايش يافته است. اما با وجود اين مزايا، مسايل زيادي در  اتصال اين منابع به شبكه هاي قدرت به وجود مي آيد. از جمله مهمترين اين مشكلات، ايجاد ناهماهنگي در سيستم حفاظتي شبكه هاي توزيع مي باشد. استفاده از  توليدات پراكنده با توجه به مزيت هاي فراوان آنها رو به افزايش است. با اين وجود حضور توليدات پراكنده مشكلاتي مانند ايجاد ناهماهنگي حفاظتي را در پي د ارد. در اين مطالعه، جهت رفع اين مشكل طرحي جديد ارائه شده است. در اين طرح براي دستيابي به نتايج بهتري در بازيابي هماهنگي و نيز كاهش هزينه هاي ناشي از طرح  شامل هزينه تعويض تجهيزات حفاظتي، هزينه ناشي از افزايش احتماليِ قدرت قطع كليد ها و ريكلوزرها و هزينه محدودساز جريان خطا، محدوديت عدم تغيير تنظيمات  حفاظتي برداشته شده است.برنامه هاي هماهنگي تجهيزات حفاظتي در محيط برنامه نويسي نرم افزار DIgSILENT پياده سازي و از الگوريتم ژنتيك در MATLAB براي  بهينه سازي مسايل استفاده شده است. در انتها طرح ارائه شده روي يك شبك ه نمونه توزيع اعمال و نتايج آن ارائه و تحليل شده است .

 

محمود سرلك-تقي ابراهيمي- فرزاد مليجي- سحر عميقي- محمد فيروزفر

دانشكده برق، دانشگاه تفرش
دانشكده كامپيوتر، دانشگاه آزاد واحد همدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *