بازيابي رزين هاي تهيه آب بي يون تصفيه خانه نيروگاه شهيد رجايي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – مقاله بازيابي رزين هاي تهيه آب بي يون تصفيه خانه نيروگاه شهيدرجايي و بررسي فني-اقتصادي آن

آب مايع حياتي است كه حفظ آن از يك سو و مصرف صحيح آن از سوي ديگر از اهميت خاصي برخوردار است شايد به جرأت بتوان گفت يكي از پرمصرف ترين مواد در دنيا آب مي باشد كه در هر مورد مصرف نيز يك خصوصيت مشخص از آن مد نظر مي باشد . آب بي يون تهيه شده در واحد تصفيه خانه نيروگاه شهيد رجايي جهت آب تغذيه در سيكل آب و بخار مورد استفاده قرار مي گيرد كه براي تهيه آن از روش تعويض يوني استفاده مي شود در اين روش از بسترهاي آنيوني و كاتيوني جهت حذف آلودگي  ها يي وني استفاده مي شود در طول بهره برداري از خطوط توليد آب بي  يون واحد تصفيه خانه در سال هاي 1387 و 1388 افت راندمان به ميزان 10%-15% در آنها  مشاهده شد كه باعث مشكلاتي از قبيل افزايش استفاده از مواد شيميايي – مصرف برق داخلي و… شده است لذا جهت رفع مشكل نسبت به تهيه دستورالعمل  اجرايي بازي ابي رزين ها اقدام شد و سپس عمليات اجرايي شستشوي رزين ها جهت حذف آلودگي هاي شيميايي آن انجام گرديد كه نتيجه آن باعث افز ايش راندمان توليد آب بي يون و كاهش تعداد عمليات احياء رزين ها كه بالطبع باعث صرفه جويي در مص ارف مواد شيميايي و برق داخلي و آب بي يون شد.

مظفر كيان بخش
شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي
ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *