بازآرايي ابتكاري شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك

بازآرايي شبكه يكي از روشهاي معمول در كاهش تلفات بوده كه موجب بهره برداري مطلوب از شبكه مي گردد كه در آن با جابه جايي بار از فيدري بر روي فيدر ديگر به  واسطه متعادل شدن بار عبوري از فيدرها تلفات كاهش و بهبود پروفيل ولتاژ را در پي خواهد داشت . در ش بكه هايي كه تعداد نقاط مانوري آن زياد است تعيين مناسب ترين محل نقاط مانوري با روشهاي معمول بسيار پيچيده مي باشد، لذا استفاده از روشهايي نظير الگوريتم ژنتيك كه با تكنيك هاي ابتكاري و تصادفي نسبت به انتخاب  حالتهاي ممكن مي پردازد ضروري به نظرمي رسد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *