بارهاي فضايي انباشته شده در عايق به ازاي ولتاژ اعمالي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – مقايسة ميزان تأثير بارهاي فضايي انباشته شده در عايق به ازاي ولتاژ اعمالي DC و پالسهاي ولتاژي ادوات الكترونيك قدرت در پيري عايق ماشينهاي الكتريكي

دانلود مقاله : مقايسة ميزان تأثير بارهاي فضايي انباشته شده در عايق به ازاي ولتاژ اعمالي DC و پالسهاي ولتاژي ادوات الكترونيك قدرت در پيري عايق ماشينهاي الكتريكي

استفاده از ادوات الكترونيك قدرت در درايو ماشين هاي الكتريكي به سرعت درحال افزايش مي باشد. عليرغم كاربردهاي كنترلي و راندمان بسيار بالايي كه استفاده از  اين ادوات به همراه دارند، مشاهده شده است كه عايق مورد استفاده در اين ماشينها دچار شكست زودرس ميشوند. يكي از دلايل كاهش عمر عايق اين دستگاهها،  انباشتگي بار فضايي در درون لايههاي عايق سيمپيچي ميباشد. وجود بار فضايي باعث تغيير و انحراف در توزيع شدت ميدان الكتريكي در درون مادة عايقي ميگردد. اين  تغيير به شدت متأثر از نحوة توزيع و مقدار انباشتگي بارهاي فضايي در درون عايق مي – باشد. در اين مقاله با استفاده از روش اجزاء محدود ، به بررسي شدت ميدان  الكتريكي در حالت حضور و عدم حضور بار فضايي در درون لاية عايق پرداختهايم. مدل ارائه شده به صورت عايق جدارة سيم پيچي شكل داده شده در محيطي دو بعدي  از نرم افزار COMSOL مورد تحليل قرار گرفته است. از آنجايي كه ميزان و نحوة توزيع بار فضايي متناسب با نوع ولتاژ اعمال شده با سيم پيچي مي باشد، در نتيجه شدت ميدان الكتريكي به ازاي انباشتگي بارفضايي در دو حالت اعمال ولتاژ DC و پالس هاي ادوات الكترونيك قدرت با يكديگر مقايسه شده و نتايج آن ارائه شده است.

رضا رستمي نيا اصغر اكبري شكرالله شكري اميررضا قليزاده
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
تهران – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *