اينورتر چند سطحي كاسكاد مبتني بر اينورترهاي منبع امپدانسي

در اين مقاله به بررسي اينورتر چندسطحي كاسكاد بـر مبنـاي اينورتر منبع امپدانسي پرداخته ميشـود . اينـورتر چندسـطحي كاسكاد شامل مجموعه اي از واحـدهاي اينـورتري H-bridge است كه بصورت سري با هم قرار ميگيرند و خروجي مطلوب اينورتر چندسطحي با تركيب سطوح ولتاژي هـر يـك از ايـن H-bridge ها ساخته ميشود كه منجر به افزايش ولتاژ خروجي كاهش تلفـات كليـدزني و كـاهش مقـدار درصـد THDدر مقايسه با اينورترهاي دوسطحي سنتي ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *