ايجاد كيفيت ادراكي و مقاومت بسيار مطلوب نهان نگاري ، در برابر فشرده سازي صحبت

فشرده سازي صحبت، يكي از پردازش هاي مهمي اسـت كـه در بيشتر سيستم هاي صوتي صورت مـي گيـرد. در صـورت نهان نگاري ١صحبت در چنين سيستم هايي، بايـد روشـي را براي نهان نگاري برگزيد تا در برابر فشرده سازي به كار رفته مقاوم باشد، در غير اين صورت با عدم آشكارسـازي صـحيح علامت پيوند ٢در گيرنده مواجه خواهيم شد. فشرده سازي به روش LPCپايـه ي بيـشتر فـشرده سـازي هـاي صـحبت در مخابرات سيار به شمار مي آيد و اين خـود بـر اهميـت ايـن تبديل مي افزايد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *