انرژي الكتريكي بخش خانگي تا افق 1404

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تقاضاي انرژي الكتريكي بخش خانگي تا افق 1404

دانلود مقاله : تقاضاي انرژي الكتريكي بخش خانگي تا افق 1404

در اين مقاله به پيش بيني انرژي الكتريكي مورد نياز بخش خانگي در ايران تا افق 1404 پرداخته ميشود . انتخاب اين بخش از آن جهت بوده كه سهم آن در مصرف انرژي الكتريكي در كشور بيش از 30 درصد است. تجزيه و تحليل انجام شده با استفاده از مدل MAED صورت ميپذيرد كه بر پايه روش مصرف نهايي تدوين شده است .در اين  مطالعه سال 1385 به عنوان سال پايه و بازه زماني 1389 تا 1404 به عنوان دوره زماني پيش بيني در نظر گرفته به عنوان دوره زماني پيش بيني در نظر گرفته شده و  تقاضاي انرژي الكتريكي در قالب سه سناريوي رشد راندمان تجهيزات الكتريكي كه در واقع مديريت مصرف بشمار ميرود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در مدل  MAED تقاضاي انرژي در بخش خانگي به صورت مصارف نهايي شامل گرمايش فضا ، گرمايش آب ، پخت و پز، تهويه مطبوع و تجهيزات ثانويه (مثل يخچال فريزر، روشنايي  و…) محاسبه ميگردد. در ابتدا اين مقادير با تكيه بر اطلاعات ورودي مدل در بخش خانگي و بر حسب انرژي مفيد محاسبه شده و در ادامه بر مبناي نفوذ در بازار و كارايي هر فرم انرژي كه توسط كاربر تعريف شده ، تقاضاي انرژي بر حسب انرژي نهايي محاسبه مي گردد . نكته قابل توجه در خصوص استفاده از مدل MAED تامين  اطلاعات آن است. تعداد زيادي از پارامترهاي ورودي اين مدل به صورت آماري در كشور موجود نيست. در اين مطالعه و براي اولين بار بر اساس يك فعاليت ميداني جامع  در كل كشور و تكميل پرسشنامه اطلاعات مورد نياز حاصل شده است.

 

اميد شاه حسيني – زهره سليميان – وهاب مكاريزاده – رضا گودرزي راد

پژوهشگاه نيرو
وزارت نيرو
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *