اندازه گیری آنتن بروش میدان دور در حوزۀ زمان

مقالۀ حاضر نتایج آزمایشگاهی مطالعۀ آزمایشگاه اندازه گیری آنتن بروش میدان دور را ارائه می نماید. نتایج بدست آمده در حوزۀ زمان با اندازه گیری های صورت گرفته در حوزۀ فرکانس تطابق کاملی دارد. با یک مرتبه اندازه گیری آنتن در حوزۀ زمان می توان پرتو آنتن در رنج وسیعی از فرکانس را بدست آورد. حذف انعکاسات ناخواسته از محیط، سادگی تجهیزات و کاهش زمان و قیمت اندازه گیری از جمله مهمترین خصوصیات اندازه گیری آنتن در حوزۀ زمان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *