اندازه گيري و شبيه سازي ميدانهاي مغناطيسي در تابلو فشار متوسط در راستاي بهبود سازگاري الكترومغناطيسي

يكي از منابع مهم توليد ميدانهاي الكترومغناطيسي تداخلي در پست، تابلوهاي فشار متوسط ميباشند .اين ميدانهابه دليل اثرگذاري بر روي تجهيزات حساس الكترونيكي و اپراتور پست و … مورد توجه محققان قرار گرفته اند و روش هاي كاهش اين اثرات نيز از مباحث مورد مطالعه مي باشد .جهت دستيابي به مناسبترين راه مبارزه با
اغتشاشات ، شناخت چگونگي انتشار ميدانهاي الكترومغناطيسي تداخلي ناشي از تابلوهاي فشار متوسط و مكانهايي كه بيش از ساير قسمتها در معرض اين ميدانها
قرار ميگيرند، ضروري به نظر ميرسد. در اين مقاله از دو روش اندازه گيري و شبيه سازي براي شناسايي ميدانهاي الكترومغناطيسي تداخلي استفاده شده و در هر قسمت نتايج با هم مقايسه شده اند. اندازهگيري توسط دستگاه گوس متر صورت گرفته، و شبيه سازي ميدانهاي مغناطيسي تابلو فشار متوسط بوسيله نرم افزار  ANSYS (المان محدود) انجام گرفته است.با توجه به نتايج بدست آمده و مقايسه با مطالعات قبلي، در مورد اثرات ميدانهاي تداخلي بر روي تجهيزات و اپراتور پست بحث شده است. احتمال بروز ناسازگاريها مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي جهت جلوگيري از آن ارائه گرديده است.

 

حسين حيدري- وحيد عباسي- فرامرز فقيهي- الهه مشتاقي- صديقه عادل خاني- زهره صابري
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشكده مهندسي برق، مركز تحقيقات فشار قوي و مواد مغناطيسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *