اندازه يابي بهينه يك نيروگاه مختلط بادي- خورشيدي با استفاده از الگوريتم PSO

در اين مقاله يك نيروگاه مختلط بادي-خورشيدي جهت تامين يك الگوي بار نمونه طراحي مي گردد. هدف از اين طراحي كمينهسازي هزينههاي اين نيروگاه در طول عمر 20 ساله آن مي باشد. قيد موجود در اين مساله، پوشش كامل تقاضاي بار است. اين قيد با اين فرض وارد مساله مي شود كه سيستم، اعم از تجهيزات بكار گرفته شده و دادههاي مربوط به وزش و تابش، كاملا قابل اطمينان باشند. هزينه ها شامل هزينه سرمايهگذاري و هزينه بهرهبرداري نيروگاه بوده و قيمتهاي موجود همگي واقعي و تجهيزات مورد استفاده نيز همگي از نظر تجاري در دست میباشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *