اندازهگيري ثابت دي الكتريك روغن ترانسفورماتور توسط امواج مايكروويو

در اينجا، براي اندازه گيري ثابت ديالكتريك مواد، از روش دو نقطهاي با حل معادله ي غيرجبري استفاده شده است. معادله ي غيرجبري توسط شبيه ساز MATLAB حل شده است. سيال بودن مادهي مورد آزمايش كه در اينجا روغن ترانس است، باعث ميشود كه در بيشتر موارد، اگر تمهيد خاصي در نظر گرفته نشود، دقت اندازهگيريها  پايين آيد. روش اندازهگيري كه در اين مقاله آورده شده است، براي اولين بار در اندازه گيري ثابت دي الكتريك مايعات مورد استفاده قرار ميگيرد و نتايج مناسبي براي  طبقه بندي مواد فراهم ميكند و دقت اندازهگيري را به دليل مقاومت آن در برابر خطا به طور قابل ملاحظه اي نسبت به روشهاي موجود، بالا ميبرد. يكي از مزاياي اين  روش سادگي آن و در دسترس بودن تجهيزات لازم براي آزمايش در اكثر آزمايشگاههاي مايكروويو است. براي كمتر شدن خطا تمهيداتي در نحوه برقراري ست آپ در نظر  گرفته شده است. نتايج به دست آمده سازگاري خوبي را با صفحه داده ها  و ديگر كارهاي انجام شده در اين زمينه نشان ميدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *