انتخاب حدود بهينه تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع در كشور با در نظر گرفتن مسايل فني و اقتصادي

با توجه به مقادير عظيم انرژي تلف شده در شبكه برق كشور كه بخش عمده اي از آن در سيستم توزيع نيرو مي باشد، بررسي روشهاي كاهش تلفات در شبكه توزيع از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. با توجه به آنكه ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع كشور درصد بالايي از تلفات سيستم توزيع را باعث مي شوند بنابراين بررسي  روشهاي كاهش تلفات در اين تجهيزات و انتخاب حدود بهينه تلفات در آنها با در نظر داشتن مسايل فني و اقتصادي از اهميت فراواني برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *