انتخاب بهینه ترانسفورماتور

پست های هوایی و زمینی توزیع از تاسیسات مهمی در صنعت برق میباشد که علاوه بر گستردگی آماری از اهمیت ویژه ای نیز در استمرار و تداوم یک سرویس دهی مطمئن و مناسب و روز افزون که صرف نصب راه اندازی و بهره برداری پست های فوق میگردد لزوم بررسی اقتصادی از پست های توزیع حائز اهمیت میباشد متاسفانه تا کنون به این مهم چنان توجهی نشده است و ظاهرا هیچ گونه مطالعلت منسجمی در زمینه پست های توزیع انجام نگرفته است این مقاله مبحثی است تحقیقی که در آن به بررسی اقتصادی در زمینه انتخاب بهینه ترانسفورماتور های توزیع توجه شده است…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *