انتخاب بهينه سطح مقطع و سطح ولتاژ با ملاحظات اقتصادي در مقدار بهينه تلفات در شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران

انتخاب هادي مناسب يكي از مسائل مهم در طراحي شبكه هاي توزيع است و ديده ميشود كه در طراحي ها بيشتر به
جريان مجاز و جريان اتصال كوتاه كابل ها و هاديها، افت ولتاژ و ضرائب كاهشي (مانند ضريب همجواري، ضريب مقاومت خاك، ضريب عمق و ضريب دما ) توجه ميگردد و تقريبا ميتوان گفت كه به بحث تلفات انرژي و توان كمتر توجه ميشود . در حالي كه با در نظر داشتن بحث تلفات كه توجيه كاملا اقتصادي دارد ميتوان در انتخاب هادي و سطح ولتاژ مناسب به گزينه بهينه دست يافت. در اين مقاله نشان داده شده است كه در صورتيكه تلفات را به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده در انتخاب سطح مقطع
و ولتاژ دخالت دهيم مقدار قابل توجهي از تلفات توان و انرژي كه از اهميت ويژه اي برخوردار است كاهش يافته و سود قابل توجهي نيز حاص ل خواهد شد . همچنين نشان داده شده است سطح مقطع مناسب ميتواند با توجه به ضريب تورم، ضريب بهره پول، ضريب بار و نوع بار متفاوت باشد.

 

اسدالله سلماني -محمد صادق سپاسيان
شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران
مسعود سيواني
دانشگاه شهيد عباسپور
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *