امكان سنجي فني و اقتصادي نصب توربين انبساطي در نيروگاه هاي حرارتي مطالعه موردي نيروگاه شازند اراك

فشار گاز طبيعي ارسالي به نيروگاههاي حرارتي در ايستگاههاي تقليل فشار در چند مرحله شكسته شده تا در نهايت به ميزان مطلوب سامانه هاي احتراق در نيروگاه هاي گازي و يا ديگ هاي نيروگاه هاي بخار برسد. اين شكسته شدن فشار، موجب اتلاف اكسرژي محتوي و برودت گاز مي شود. در اين مقاله به بررسي فني و اقتصادي طرح بازيافت اكسرژي اتلافي گاز طبيعي در ايستگاه تقليل فشار نيروگاه شازند اراك با استفاده از توربينهاي انبساطي اقدام شده است. بدين ترتيب كه ابتدا به جمع آوري اطلاعات اوليه مورد نياز طرح از قبيل داده هاي خط لوله گاز ورودي به ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه و خروجي از آن و حرارتهاي اتلافي در سيكل اصلي و … پرداحته و سپس به امكان سنجي فني، آناليز اكسرژي سيكل واحد پيشنهادي و آناليز هزينه فايده مبادرت شده است. در اين مطالعه براي مدلسازي و طراحي ترموديناميكي سيكل واحد توربين انبساطي پيشنهادي، از نرم افزار Thermoflow ver. 13 استفاده میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *