امكان سنجي بازيافت قسمتهايي از پساب صنعتي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – امكان سنجي بازيافت قسمتهايي از پساب صنعتي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

دانلود مقاله : امكان سنجي بازيافت قسمتهايي از پساب صنعتي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

با توجه به رشد روزافزون جمعيت و به دنبال آن افزايش تقاضا جهت آب و از سوي ديگر با توجه به محدود بودن منابع آب، اهميت استفاده مجدد از پساب به عنوان منبعي قابل اطمينان جهت تامين آب و حفظ محيط زيست بيش از پيش آشكار مي شود.با توجه به محدوديت منابع آب در كشور و به خصوص استان يزد و مصرف بالاي آب  درنيروگاه ، احياء و استفاده مجدد از پساب مي تواند كمك زيادي به منابع آبي منطقه كند.در تحقيق حاضر با توجه به جايگزين شدن آب چاه مصرفي نيروگاه با آب  اصفهان و بهتر شدن كيفيت آب و در نتيجه بهبود يافتن كيفيت پساب، كليه منابع پس اب شناسايي گرديد و آزمايشات لازم بر روي پسابهاي قابل جداسازي صورت  گرفت و نتايج با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست مقايسه گرديد . و با توجه به نتايج بدست آمده پسابهاي قابل جداسازي شناسايي گرديده، سپس در  طرح هدايت پساب تغيير ايجاد نموده و پساب هاي قابل بازيافت كه حجم زيادي (4200m3) را تشكيل مي داد به حوضچه اي كه براي اين منظور طراحي گرديد، هدايت  شده و جهت كشاورزي استفاده گرديد.

رقيه دستخوان
نيروگاه سيكل تركيبي يزد
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *