امكان سنجي استفاده از توليد همزمان در نيروگاه مشهد جهت تامين انرژي حرارتي و برودتي اطراف حرم امام رضاع

دركنار بكارگيري از واحدهاي توليد پراكنده جهت كاربرد توليد همزمان برق و حرارت، امروزه ايجاد تغييراتي در واحدهاي بزرگ توليد انرژي الكتريكي جهت استحصال انرژي حرارتي گازهاي خروجي مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار، حرارت قابل بازيافت از واحدهاي مختلف نيروگاه مشهد در طول عمر محاسبه و باتوجه به فاصله نسبتاً نزديك نيروگاه به شهرستان مشهد، تامين انرژي حرارتي و برودتي اين مركز مصرف، در ماه هاي مختلف سال مورد ارزيابي قرار مي گيرد. پس از انجام محاسبات بار سرمايشي و گرمايشي منطقه اطراف حرم امام رضا)ع( در شهرستان مشهد و مقايسه آن با پتانسيل موجود در نيروگاه مشهد، نتايج بيانگر وجود پتانسيل بازيافت و صرفه جويي عظيم انرژي پس از اجراي طرح مذكور بوده كه مي تواند از هدر رفت سرمايه هاي عظيم ملي جلوگيري نموده و گام موثري در كاهش آلودگي محيط زيست در شهرستان مشهد باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *