امكان سنجي احداث و مكان يابي نيروگاه تلمبه ذخيرهاي به كمك برنامه ديناميكي پيشرو براي شبكه سراسري برق ايران

توسعه تدريجي سيستمهاي قدرت باعث بوجود آمدن مشكلات عديده اي در جهت كنترل و استفاده بهينه از اين سيستمها شده است. ذخيره انرژي الكتريكي موقعيتهاي جديدي را براي بهبود روشهاي كنترل فعلي بوجودآوردهاند. دسترسي سريع به اين گونه انرژيها اجازه استفاده از كنترل مستقيم براي تامين تقاضاهاي مصرف كنندگان در كل شبكه برق را ميسر نموده است. اين روشها ميتواند بر مشكلات مالي و تكنيكي روز افزون فعلي كه سيستمهاي قدرت مركب و بزرگ با آن مواجهند، غلبه كند. از سوي ديگر با استفاده از روشهاي مختلف ذخيره مستقيم انرژي الكتريكي ميتوان ظرفيت مناسب ذخيره را براي صنعت برق مهيا نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *