امكانسنجي استفاده از انواع مختلف توليدات پراكنده

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – امكانسنجي استفاده از انواع مختلف توليدات پراكنده در شبكه توزيع سمنان

دانلود مقاله : امكانسنجي استفاده از انواع مختلف توليدات پراكنده در شبكه توزيع سمنان

در ساليان اخير با توجه به سياستهاي جديد اقتصادي در صنعت برق، صاحبان انواع صنايع در بخش توزيع راغب به احداث واحدهاي توليد پراكنده جهت تأمين انرژي مورد نياز خود و يا حتّي كسب درآمد از طريق فروش انرژي به شبكه گرديده اند.

بر اين اساس، مقاله حاضر ابتدا اهم ملاحظات فنّي و اقتصادي مرتبط با توليدات پراكنده مبتني بر انواع منابع انرژي (شامل ژنراتورهاي گازسوز، توربينهاي بادي و آرايه –
هاي فتوولتائيك) را بررسي نموده و توجيه اقتصادي به كارگيري هر يك از آنها را در حالات مختلف جهت تأمين
يك هزارم انرژي مصرفي سالانه شبكه توزيع سمنان و نيز فروش انرژي به شبكه بالادست ارزيابي ميكند.

در اين راستا، از نرم افزار Homer جهت انجام شبيه سازي، محاسبات اقتصادي و بهينه سازي استفاده شده، و قيمت تمام شدة برق توليدي حاصل از عملكرد مستقلّ هر كدام از توليدات پراكنده فوق در دو حالت با و بدون امكان تبادل انرژي با شبكه حاصل گرديده است.

سرانجام، مقاله حاضر بهينه ترين تركيب از توليدات پراكنده مزبور همراه با شبكه را جهت تأمين بار مورد نظر تعيين مينمايد. هرچند كه نتايج عددي حاصل
بسته به نحوة تعريف بخش هاي مختلف هزينه هاي انواع توليدات پراكنده مورد بررسي و دستوراالعملها و تعرفه هاي حاكم بر آنها متغيرند؛

اما، الگوريتم ارائه شده جهت حصول اين نتايج، در حالات مختلف مشابه بوده و مي تواند جهت
سرمايهگذاري بهينه در انواع توليدات پراكنده، خصوصاً توليدات پراكنده مبتني بر انرژيهاي تجديدپذير مورد استفاده قرار گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *