الگوريتم GSO در جايابي بهينه PMU ها

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق- الگوريتم GSO در جايابي بهينه PMU ها با در نظر گرفتن خروج PMU ها

دانلود مقاله : الگوريتم GSO در جايابي بهينه PMU ها با در نظر گرفتن خروج PMU ها

واحدهاي اندازه گيري فازور (PMU) با استفاده از سيستم موقعيت ياب جهاني (GPS)

تحول عظيمي در بهره برداري از سيستمهاي قدرت ايجاد كرده است .

از جمله اين كاربردها مي توان به مشاهده پذيري سيستم هاي قدرت اشاره كرد .

در اين مقاله جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري با در نظر گرفتن خروج خط، خروج PMU و خروج خط يا PMU انجام شده است.

 

با استفاده از الگوريتم ارائه شده در اين مقاله، تعداد و مكان بهينه واحدهاي اندازهگيري فازوري به

نحوي بدست مي آيد كه امكان تخمين حالت تنها با استفاده از اطلاعات دريافتي از اين واحدها امكان پذير گردد .

الگوريتم جستجوي گروهي براي حل مساله بهينه سازي با متغيرهاي گسسته استفاده شده است.

 

نتايج با مقالات مختلف براي شبكه هاي استاندارد IEEE و شبكه فشار قوي استان تهران مقايسه شده است.

نتايج براي شبكه هاي استاندارد در مقايسه با روش هاي مورد مقايسه بهتر بوده است .

همچنين براي شبكه فشار قوي تهران تعداد PMU هاي لازم براي رويت پذيري كامل شبكه با در نظر گرفته شدن خروج PMU محاسبه شده است.

 

بهنام محمدي ايواتلو  ، فواد شيري ، محمد مرادي دالوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *