الگوريتم كاربردي براي جايابي سكسيونر در شبكه هاي فشار

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه يك الگوريتم كاربردي براي جايابي سكسيونر
در شبكه هاي فشار متوسط توزيع ايران

دانلود مقاله : ارائه يك الگوريتم كاربردي براي جايابي سكسيونر در شبكه هاي فشار متوسط توزيع ايران

به دليل وجود بريكر تنها در ابتداي فيدر در صورت عدم تعبيه سكسيونرها در طول فيدر امكان ايزوله كردن خطا و انجام مانور وجود ندارد.

در اين مقاله روشي براي مكان يابي بهينه سكسيونر در شبكه هاي رينگ باز ارائه شده است . الگوريتم ارائه شده در اين مقاله قابل اعمال به فيدر هاي

شعاعي با وجود امكان مانور مي باشد. در اين مقاله، كارايي روش پيشنهادي با انجام مطالعه موردي الگوريتم ارائه شده بر

روي يك شبكه رينگ باز نمونه نشان شده است .

در انتها ارزيابي ميزان افزايش قابليت اطمينان در شبكه نمونه و سرمايهگذاري انجام شده صورت پذيرفته است.

به طور معمول براي افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي شعاعي توزيع، آنها را به صورت رينگ باز طراحي مي كنند و تنها بهره برداري آنها به صورت شعاعي مي باشد. از

سكسيونر هاي مانوري براي تبديل شبكه هاي شعاعي به رينگ باز استفاده مي كنند.

اما اگر در طول فيدرهاي شبكه سكسيونرهاي معمولا بسته جايابي نشده باشند، ايزوله كردن خطا و انجام مانور ممكن نيست. در شبكه هايي كه پست هاي

زميني دارند، طبق استاندارد پست هاي زميني حتما سكسيونرها در محل ورود و خروج فيدر به پست وجود دارد .

 

مرضيه كرمي -هادي خطيبزاده آزاد -داود جلالي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *