الگوريتم جديدي براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها در سيستمهاي قدرت

در اين مقاله يك الگوريتم جديد براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي در سيستمهاي قدرت بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها ارائه مي شود كه بدون كاهش سرعت محاسبات، حل بهينه را نتيجه مي دهد. در اين مقاله، از روش جديدي براي بهبود دقت و سرعت محاسبات پخش بار اقتصادي با استفاده از معكوس توابع هزينه افزايشي استفاده شده است كه بكمك آن پخش بار اقتصادي مي تواند به يك مسئله ساده بهينه سازي با يك تابع چند جمله اي درجه n تبديل شود. اين روش پيشنهادي توسط برنامه نويسي در نرم افزار Matlab براي يك سيستم نمونه آزمايش شده و كارآيي خود را نشان داده شده است. استفاده از اين الگوريتم براي كاهش هزينه هاي كل شبكه جهت پخش بار اقتصادي بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن نيروگاهها و رعايت قيود شبكه بدليل سرعت همگرايي بالا و دقت مناسب توصيه مي شود.

 

ميترا سرهنگ زاده – فرهاد شهنيا
شركت توزيع نيروي برق تبريز
گروه مهندسي برق، موسسه آموزش عالي سراج
دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نيروي برق آذربايجانشرقي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *