الويت بندي وظايف تعميراتي بر مبناي ماتريس ريسك

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه مدلي كاربردي به منظور الويت بندي وظايف تعميراتي بر مبناي ماتريس ريسك

دانلود مقاله : ارائه مدلي كاربردي به منظور الويت بندي وظايف تعميراتي بر مبناي ماتريس ريسك

بدون شك امروزه توجه روز افزوني نسبت به مقوله ريسك و روش هاي مبتني بر ريسك جهت تدوين استراتژيهاي بازرسي، نگهداري و مديريت در صنايع سراسر جهان و ايران به وجود آمده است.

درك و مديريت ريسك به يك موضوع مهم اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي تبديل شده است .
در واقع ، درك ريسك و مديريت آن اهميت بيشتري نسبت به كاهش و يا حذف آن پيدا كرده و برخلاف نگرش غلط گذشته مديران صنعت نسبت به لوكس و بي فايده بودن اين گونه فعاليتها، استقبال روز افزون آنها براي سرمايه گذاري در زمينه مديريت ريسك و فعاليتهاي مرتبط با آن به اميد رسيدن به سوددهي بيشتر، قابل توجه مي باشد .

تكنولوژي بازرسي برمبناي ريسك به صاحبان صنعت اين توانايي را ميدهد تا محدوده اي از فاكتورهاي كليدي، نظير در نظر گرفتن سطح قابليت اعتماد به تجهيزات، همچنين ايمني و محيط زيست و مسائل مالي را در فرآيندهاي تصميم گيري خود مدنظر داشته باشند.

استفاده از بازرسي بر مبناي ريسك ابزاري جهت بهبود مستمر برنامه هاي بازرسي از تجهيزات فراهم نموده و كاهش سيستماتيك ريسك آنها را به دنبال خواهد داشت .

همچنين ميتوان از نتايج بازرسي برمبناي ريسك به عنوان ابزاري جهت برنامه ريزي سالانه سازمانها استفاده نمود. به گونه اي كه با استفاده از آن ميتوان منابع و بودجه لازم براي عملكرد تجهيزات در سطوح قابل قبولي از ريسك و كارآيي را مشخص نمود.

 
در اين مقاله به بررسي موضوع نگهداري و تعميرات با رويكرد ريسك در صنعت برق پرداخته شده است به طوريكه با ارائه يك الگوريتم كاربردي جهت ساخت ماتريس ريسك،
تجهيزات موجود در سه ناحيه ريسك بالا، ريسك متوسط و ريسك كم قرار گرفته و بر اين اساس سياستهاي نگهداري و تعميرات با در نظر گرفتن فاكتورهايي همچون هزينه، ايمني و محيط زيست قابل اجرا خواهد بود.

 

ليلا جليلي –  مسعود صادقي خمامي – محمود فتوحي فيروزآبادي
شركت توزيع برق تهران بزرگ – شركت توانير  -دانشكده برق- دانشگاه صنعتي شريف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *