افزايش ظرفيت در شبكة CDMA با استفاده از توابع موجك به عنوان شكل موج

نزديك به يك دهه است كه موجكها به عنوان شكل موجهاي مناسبي در مدولاسيونهاي مخابراتي معرفي شدهاند. همچنين كاربرد اين روش در CDMAبه علت كاهش تداخل چندكاربره و افزايش تعداد كاربرها مورد توجه قرار گرفته است و انواع مختلفي از سيستمهاي CDMAبا بهره گيري از توابع موجك پيشنهاد شده است. اما بيشتر
مؤلفين تلاش خود را به شكلدهي توابع موجك و طيف آنها اختصاص دادهاند، به نحويكه تداخل حاصل مينيمم شود. در اين مقاله، مسألة انتخاب كدهاي مناسب براي اين منظور مورد بررسي قرار گرفته و با نشان دادن تداخل کدهاي متفاوت هنگام استفاده از توابع موجک, با سنجش راندمان آنها,کد های مناسب طراحی شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *