افزايش سرعت محاسبات ماتريسي با استفاده از ضرب کرونکر

در اين مقاله ابتدا اهميت محاسبات ماتريسي و اهميت کاهش حجم محاسبات و کاهش حجم سختافزار لازم براي انجام محاسبات شرح داده ميشود سپس به معرفي
روش تجزيه ماتريس به کمک ضرب کرونکر و کاربرد آن در کاهش حجم محاسبات و سختافزار لازمه و کاربرد آن در پردازش موازي پرداخته ميشود. در ادامه روش پيشين براي تجزيه ماتريس به کمک ضرب کرونکر و ضعفها و نقصهاي آن آمده و بعد از آن روش جديد ارايه شده در اين مقاله که با استفاده از خواص نرم فروبنيوس و تغيير در ساختار تابع معيار بدست آمده، معرفي ميشود. در انتها مثال و مقايسه دو روش ميآيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *