افزايش حاشيه امنيت پايداري ولتاژ و براساس آناليز حساسيت شبكه عصبي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – اصلاح الگوي بار به منظور افزايش حاشيه امنيت پايداري ولتاژ و براساس آناليز حساسيت شبكه عصبي

دانلود مقاله : اصلاح الگوي بار به منظور افزايش حاشيه امنيت پايداري ولتاژ و براساس آناليز حساسيت شبكه عصبي

از آن جايي كه امنيت استاتيكي شبكه هاي قدرت، يكي از

مسائل بسيار مهم پيش روي صنعت برق مي باشد، ارائه راهكارهايي در جهت توليد متناسب با افزايش بار مصرفي و

افزايش حد بار پذيري سيستم هاي قدرت مورد توجه فراوان قرار گرفته است.همچنين با توجه به بحث تجديد ساختار در سيستم هاي قدرت،

ارائه روش هايي مبتني بر اصلاح الگوي بار مصرفي به منظور افزايش حد بارپذيري سيستم ضروري به نظر مي رسد.

 

اصلاح الگوي بار در راستاي بهبود پايداري استاتيكي سيستم قدرت مي تواند با به كارگيري ابزارهايي مانند بارزدايي هوشمند يا مديريت مناسب مصرف تحقق يابد.

 

مقاله حاضر به ارائه راهكاري مبتني بر آناليز حساسيت شبكه هاي عصبي به منظور افزايش حد بارپذيري و حاشيه

امنيت پايداري ولتاژ در سيستم هاي قدرت مي پردازد.

 

بر اين اساس به مدل سازي مسئله پايداري ولتاژ و ارائه راهكاري جهت محاسبه حدبارپذيري به عنوان يكي از شاخص هاي

ارزيابي درجه امنيت سيستم هاي قدرت از ديدگاه پايداري استاتيك ولتاژ پرداخته شده و به منظور اصلاح الگوي بار شبكه جهت دستيابي

به حاشيه امنيت مناسب از روش آناليز حساسيت شبكه هاي عصبي استفاده شده است.

 

راهكار ارائه شده به سيستم 30شینه اعمال و نتايج به دست آمده حاكي از كارآمدي راهكار ارائه شده مي باشد.

 

مهدي زارعيان جهرمي محمد مهدي حسيني بيوكي محسن محمديان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *