افزايش برد اعتبار روش معادلات سهموي براي تحليل انتشار امواج راديويي بر روي زمين شيبدار

شيب و يا ميزان ناهمواري زياد مي تواند باعث پهن تر شد پهناي پرتو ميدان پراکنده از سطح شود. استفاده از فرمولبندي هاي معمول روش معادلات سهموي براي تحليل انتشار اين امواج پراکنده امکان پذير نيست. پيشنهاد مي شود که اگر روش معادلات سهموي به گونه اي فرمولبندي شود که قادر به در نظر گرفتن اين پهن شدن پهناي پرتو شود، روش معادلات سهموي قادر به تحليل انتشار بر روي زمين با ناهمواري زياد باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *