اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از تركيب تبديل S

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق- دسته بندي اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از تركيب تبديل S و تبديل TT مبتني بر شبكه عصبي

دانلود مقاله : دسته بندي اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از تركيب تبديل S و تبديل TT مبتني بر شبكه عصبي

امروزه در صنايع و مراكز بزرگ صنعتي شناسايي و بر

طرف نمودن اغتشاشات كيفيت توان مسأله ي بسيار مهمي مي باشد. در اين مقاله به منظور شناسايي اغتشاشات كيفيت

توان به ارائه روشي پرداخته شده است كه د ر ابتدا سيگنال حاوي يكي از اغتشاشات كه باعث مشكلات توان الكتريكي مي گردد،

از قبيل ،Interruption ،Flicker ،Swell ،Sag ، Harmonic و Transient وارد سيستم ارزيابي مي شود ،

سپس تبديل S و تبدیل TT بر روي سيگنال مورد نظر صورت گرفته و شبكه عصبي بر اساس واريانس و مقدار متوسط

مربوط به اطلاعات تبديل S و تبديل TT ، مي تواند با دقت مناسب،

به صورت زمان حقيقي و در زمان بسيار كوتاه اغتشاش را تشخيص دهد و شناسايي نمايد.

 

نتايج حاصل از اين روش نشان دهنده توانمندي و كارآمدي روش مذكور مي باشد.

كيفيت توان امروزه بحث مهمي در بخش تجهيزات الكتريكي و مصرف كنندگان انرژي الكتريكي مي باشد.

تجهيزات الكترونيكي حساس (مثل كام پيوترها ) به انواع اغتشاشات توان در سيستم قدرت حساس هستند،

اما بارهاي غيرخطي (از قبيل لامپ هاي فلورسنت، درايوهاي كنترل سرعت و غيره ) مقداري اعوجاج در

جريان ايجاد مي كنند كه سيستم را دچار اغتشاش مي كند.

 

بنابراين، نياز به نظارت، كنترل و بهبود كيفيت توان بيشتر احساس مي گردد. در بيشتر موارد، برنامه هاي مانيتورينگ اطلاعات كيفيت توان داراي

محاسبات سنگين و پيچيده مي باشند .

سجاد جشفر – مهدي زارعيان جهرمي – سعيد اسماعيلي

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *