اعمال تخفيف براي حريم درجه يك خطوط انتقال نيروي 20 كيلوولت ايران

هم اكنون با توجه به رشد روز افزون شهر نشيني و ساختمان سازي و تراكم در خيلي از مناطق، و افزايش ارزش زمين ها و
از سوي ديگر مسئله سلامتي عمومي، بحث حريم خصوصا در داخل محدوده شهري، بيش از پيش مطرح شده و بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. در آخرين مصوبه وزارت نيرو در زمينه حريم، ميزان حريم مجاز خطوط تنها برحسب سطح ولتاژ و طول اسپن بيان گشته است در حالي كه علاوه بر آن عواملي همچون نوع هادي، نوع مقره، پارامتر خط نيز در تعيين حريم خطوط
تاثيرگذارند كه بايد در محاسبات درنظرگرفته شوند، طبق اين بخشنامه براي خطوط 20kV حريم 3 متر بدون تخفيف اظهار گشته و اعمال تخفيف منوط به كسب مجوز از وزارت نيرو ميباشد. در اين مقاله ، محاسبات مربوط به تعيين حريم درجه يك خطوط 20kV با توجه به مشخصات متداول شبكه توزيع ايران و با درنظرگرفتن عوامل مختلف موثر برآن انجام گرفته و نحوه اعمال تخفيف براي اين حريم در داخل محدوده شهري، بررسي شده و نتايج آن ارائه گشته است.

 

رضا سيرجاني -امير مهرتاش – زيبا فاخري داريان
واحد تخصصي امور خطوط شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير)
دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *