اعتبار سنجی سنسورهای توربين گاز V94.2 به وسيله طبقه بندی با شبكه های عصبی مصنوعی

 نيروگاههاي مدرن به قرائت دقيق و معتبر سنسورها براي نظارت و كنترل وابسته اند، بنابراين سنسورها يكي از مهم ترين بخش هاي سيستم كنترل در هر نيروگاه هستند.عملكرد ناصحيح يك سنسور باعث ايجاد خطاي تصميم گيري در يك پروسه يا حلقه هاي كنترلي داخلي مي شود لذا سالم بودن و همچنين كاليبره بودن سنسورها از اهميت بالايي برخوردار است. با توجه به اهمي ت هاي گفته شده سنسورها به كاليبره منظم و نگهداري نياز دارند كه يك فرآيند زمان بر و هزي نه بر است. در اين مقاله يك روش براي ارزيابي دقت سنسورها باهدف به حداقل رساندن نياز به كال ي براس ي ون و همچنين اجتناب از shut-down واحد به دلیل فالت سنسور ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *