اضافه ولتاژهاي گذراي صاعقه در سيستم هاي خط-كابل-ترانس

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي اضافه ولتاژهاي گذراي صاعقه در سيستم هاي خط-كابل-ترانس

دانلود مقاله :بررسي اضافه ولتاژهاي گذراي صاعقه در سيستم هاي خط-كابل-ترانس

در اين مقاله به بررسي اضافه ولتاژ هاي گذراي ناشي از صاعقه در پست هايي پرداخته مي شود كه خطوط انتقال توسط سركابلهايي به كابلهاي فشارقوي متصل  گرديده و اين كابلها نيز به اتوترانسفورماتورهاي پست متصل ميشوند . اين چيدمان معمولا در پستهاي GIS ديده ميشود كه در يك سطح ولتاژ داراي شينه بندي GIS و در سمت ديگر داراي شينه بندي AIS ميباشند. اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه در اين نوع پستها مي تواند منجر به تخريب كابلها شده و برقگيرهاي موجود در شبكه نيز  جوابگوي محدودسازي دامنه اين اضافه ولتاژها نخواهند بود كه بدين خاطر امكانسنجي تعداد و محل بهينه نصب برقگيرهاي خطوط انتقال ارائه شده است . شينه بندي 230كيلوولت پست 400/230 كيلوولت GIS نيروگاه بوشهر در اين مقاله به عنوان شبكه تحت مطالعه مدنظر قرار گرفته است، زيرا در سمت 230 كيلوولت اين پست چينش خط -كابل – ترانس قابل رويت است و از طرف ديگر نمونه هاي واقعي از تخريب تجهيزات در اين پست بواسطه اضافه ولتاژهاي گذرا نيز گزارش شده است. ضمناً مدلسازيهاي شبكه تحت مطالعه در محيط نرم افزار EMTP-RV صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *