برچسب

اضافه بارگيري از ترانسفورماتورهاي قدرت در سيستم مانيتورينگ on-line با در نظر گرفتن دماي نقطه داغ و محاسبات اقتصادي

در اين مقاله با توجه به نيازهاي مقطعي براي اضافه بارگيري از ترانسفورماتور و نيز مشكلات ناشي از عدم دقت در اعمال
آن ابتدا به بيان اين مشكلات و سپس به معرفي مزاياي بكارگيري سيستم مانيتورينگ on-line ترانسفورماتور جهت كنترل اضافه بارگيري و كاهش خطرات ناشي از آن پرداخته شده است . در ادامه يكي از قابليت هاي اين سيستم با عنوان برنامه Dynamic-Ratings معرفي شده است . هدف از اين برنامه تعيين حدود مجاز اضافه بارگيري از ترانسفورماتور با توجه به معيارهايي نظير دماي نقطه داغ سيم پيچ و مسايل اقتصادي مي باشد . در انتها نمودارها و جداول حاصل از اجراي اين برنامه برروي يك ترانسفورماتور 250MVA  آورده شده است.

 

بهيه شهبازي محمد عاشوري صفر فرضعل يزاده
پژوهشگاه نيرو، پژوهشكده انتقال و توزيع، گروه خط و پست
ايران

واژه هاي كليدي: ترانسفورماتور، اضافه بارگيري، نقطه داغ سي مپيچ، مانيتورينگ on-line

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *