اصلاح مشخصه بار شبكة توزيع با برنامه ريزي هوشمند خودروهاي الكتريكي

ستفاده از خودروهاي الكتريكي به دليل سوخت پاك و ارزان تر اين خودروها در آيندة نزديك افزايش خواهد يافت. شارژ باتري خودروها، در نگاه اول موجب تحميل بار به شبكة توزيع و تاثيرات نامطلوب از جمله افزايش پيك بار مي شود. درحاليكه مي توان از قابليت دشارژ باتري اين خودروها استفاده كرد. به بيان ديگر در بستر شبكه هاي هوشمند، مي توان با برنامه ريزي فرآيند شارژ و دشارژ باتري ها اين چالش را تبديل به فرصت كرد. براي بررسي اثرات حضور خودروهاي الكتريكي نياز به مدل سازي واقعي و كامل رفتار آن ها میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *