اصلاح ضريب توان ورودي مبدل ماتريسي سهفاز به سهفاز با استفاده از الگوريتم مدولاسيون بردار فضايي

كاربرد روزافزون مبدلهاي ماتريسي سهفاز به سهفاز با ساختار كاملاً كليدي، به عنوان مبدلهاي AC/ACسبب افزايش محبوبيت اين مبدلها در عرصه الكترونيك قدرت شده است. در اين مقاله براي اصلاح ضريب توان ورودي يك مبدل ماتريسي سهفاز به سهفاز كه يك موتور القايي قفس سنجابي 3HPرا درايو ميكند از الگوريتم مدولاسيون(Indirect Space Vector Modulation) بردار فضايي غيرمستقيم استفاده شده است و به كمك اين روش ضريب توان ورودي نزديك يك كنترل شده و حداكثر مقدار بهره ولتاژ قابل دستيابي است. نوع كليد زني مورداستفاده متقارن ميباشد كه اين نوع كليد زني ميتواند براي ولتاژ ورودي مبدل در حالت غيرنرمال مؤثر باشد. شب يه سازي در محيط انجام شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *