اصلاح سيستم هدايت يك موشك نمونه با روش مدل هاي چندگانه

سيستم هدايت موشك هاي ردياب عموما بر اساس انرژي ساطع شده از اهداف، مسير موشك به سمت هدف را تعيين مي كند. اين سيستم ها معمولا در مواجهه با اقدامات گمراه كنندة جنگنده ها در تخريب اطلاعات مؤثر بر توليد فرامين هدايتي دچار مشكل شده، موشك از تشخيص هدف واقعي باز مي ماند. در اين مقاله جهت اصلاح سيستم هدايت يك موشك نمونه و كمك به سيستم ردياب در مواجهه با اهداف مجازي از روش مدل هاي چندگانه استفاده مي گردد. در اين روش از لحظة نخست شليك موشك، يك مجموعه فيلتر كالمن كه مدل رياضي هر كدام از آنها منطبق بر مدل حاكم بر رفتار سيستم هدف در بازه هاي مختلف پروازي است فعال مي شود، تركيب خطي خروجي اين فيلترها با توجه به ضريب احتمال صحت هر مدل كه در هر لحظه با توجه به داده هاي سيگنال اندازه گيري و ابداع هر فيلتر به دست مي آيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *