اصلاح سيستم هدايت يك موشك آشيانه ياب مادون قرمز با استفاده از سيستم فازي براي مقابله با اهداف كاذب

مطالعه و تحقيق در مورد روشهاي مقابله با جمينگهاي مادون قرمز امروزه جزء اصليترين كارهاي طراحان سيستمهاي موشكي مادون قرمز ميباشد. در اين مقاله با استفاده از تخمين سري زماني آشوبگونه با سيستم فازي ساختار موازي ،١سه روش مختلف براي اصلاح سيستم هدايت يك موشك آشيانهياب مادون قرمز جهت مقابله با اهداف كاذب ارائه ميگردد. سيستمهاي فازي شامل قوانين فازي از نوع سوگنو هستند كه بوسيله آموزش دادههاي ورودي- خروجي مدل شدهاند. آموزش سيستمهاي فازي بصورت خارج – خط صورت ميگيرد. با استفاده از شبيهسازي شش درجه آزادي، عملكرد اين سه روش در حالت روي- خط با هم مقایسه شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *