استفاده از پروتكل TCP Westwoodدر شبكه هاي انتقال داده صنعت برق

انواع داده در همه سطوح سيستم قدرت و اپراتورهاي شبكه برق ارسال ميشود. محيطهاي مخابراتي مورد استفاده در شبكه برق به دليل اهميت اطلاعات ارسالي بايد در دسترس بوده و قابليت اطمينان بالايي داشته باشند. داشتن يك شبكه مخابراتي امن و مطمئن در شبكه برق، مستلزم انتخاب مناسب محيط انتقال، پروتكل و تكنولوژي مورد استفاده ميباشد. TCP Transmission Control Protocol  پروتكل بطور گسترده در شبكههاي انتقال داده مورد استفاده قرار ميگيرد. پروتكل TCP Westwoodحاصل ايجاد اصلاحات در پروتكل TCPدر سمت فرستنده است كه در پهناي باند بالا، مسيرهاي با تاخير انتشار زياد و با خطاهاي تصادفي اندك كارايي مناسبي دارد. پروتكل TCPWپنجره تراكم را با استفاده از تخمين پهناي باند انتها به انتهاي ارتباط، كنترل میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *