استفاده از نگاشت توپوگرافيك سيگنالهاي EEGدر تشخيص مراحل خواب

سيگنالهاي EEGحاوي اطلاعات غني و مفيدي در مورد عملكرد مغز ميباشند. نگاشت توپوگرافيك اين سيگنالها روي سطح جمجمه، امكان نمايش تصويري فعاليتهاي حياتي مغز را فراهم مي سازد. اين نگاشت، علاوه بر آشكار سازي اطلاعات پنهان در ،EEGامكان تفسير آسان و بي درنگ اطلاعات را براي پزشك مهيا مي سازد. در اين مقاله ضمن معرفي روشي براي نگاشت توپوگرافيك بهينة سيگنالهاي ،EEGامكان تشخيص مراحل مختلف خواب از روي اين نگاشت را بررسي ميكنيم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *