استفاده از محافظ الكترواستاتيكي بجاي درهم كردن سيم پيچ ها جهت افزايش خازن سري سيم پيچها در ترانسفورماتورهاي قدرت

برخورد صاعقه به سيم پيچ هاي فشارقوي در ترانسفورماتورهاي قدرت سبب ايجاد تنش ضربه اي روي سيم پيچي اين ترانسفورماتورها مي شود . در توزيع اين ولتاژ بر روي سيم پيچها و در نتيجه تنش ضر به اي ايجاد شده ، اندازه خازن سري سيم پيچها به عنوان يكي از پارامترهاي مهم محسوب مي شود ، بطوريكه هر چه اندازه خازنهاي سري سيم پيچ بزرگتر باشد ، توزيع ولتاژ ضربه به حالت خطي نزديكتر و در نتيجه تنش اعمالي روي سيم پيچها كمتر خواهد بود . به همين منظور در طراحي تر انسفورماتورهاي قدرت از سيم پيچ درهم به جاي سيم پيچ بشقابي ساده استفاده مي كنند تا از اين طريق خازن سري سيم پيچها را افزايش دهند. اين مقاله به معرفي شبكه محافظ الكترواستاتيكي بكاربرده شده در سيم پيچ بشقابي ، به منظور افزايش خازن سري سيم پيچ و با هدف خط ي سازي توزيع ولتاژ ضربه پرداخته و اثر اين محافظهاي الكترواستاتيكي را در تعديل ولتاژ ضربه با سيم پيچي در هم مورد مقايسه قرار مي دهد.

 

مهدي وكيليان
مهدي باقري
ارسلان حكمتي
دانشگاه صنعتي شريف -موسسه تحقيقات ترانسفورماتور
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *