استفاده از كنترلر تكراري مرتبه 4k±1هارمونيكي در ساختار كنترل چندحلقهايبراي مبدل هاي جدا از شبكه

اين مقاله به بررسي و طراحي يك روش كنترل چند حلقه اي اصلاح شده با استفاده از كنترلر تكراري مرتبه 4k±1 هارمونيكي براي مبدل تك فاز جدا از شبكهبا فيلتر خروجي LC مي پردازد. در روش كنترل چندحلقه اي مورد نظر، از ولتاژ خروجي و جريان خازن فيلتر LCبه عنوان سيگنال هاي پس خور و از ولتاژ مرجع به عنوان سيگنال پيش خور استفاده مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *